STOWARZYSZENIE REALIZUJE

Dodatkowe zadanie na rzecz najbardziej potrzebujących 
w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 Podprogram 2017

Wyróżnienia:

Wyróżnienie konkursu Radom Obywatelski

Podczas uroczystej gali w Resursie Obywatelskiej zostały przyznane tytuły w kategorii „Dobre Praktyki” „Dobroczyńcy Roku” i „Darczyńcy Roku”. Rozstrzygnięto też konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom” i „Miejsce Przyjazne Osobom z Niepełnosprawnością”.

 

Kapituła  i Prezydent Miasta Radomia przyznała Wyróżnienie w kategorii ,,Dobre Praktyki”  dla  Stowarzyszenia  na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością „Korczak i My”.

Dyplom uznania  nominowanej do  tytułu ,, Dobroczyńcy Roku 2017’’ otrzymała 

Prezes Stowarzyszenia Anna Pisarska.

 

 

Wyróznienie  Prezydenta Miasta Radomia w konkursie pn. " Radom Obywatelski" . Urządzenie wielofunkcyjne.

    

Mapa Google

 ,,Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest.''

                                        Janusz Korczak

NAGRODA GŁÓWNA DLA STOWARZYSZENIA NA NAJAKTYWNIEJSZĄ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ 2019

12 grudnia 2019 roku Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością ,,Korczak i My'' otrzymało nagrodę główną w konkursie ,, Aktywne NGO''. Podczas Gali Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Domu Kultury w Przysusze zorganizowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,, Razem dla Radomki'' członkinie Zarządu Stowarzyszenia odebrały nagrodę główną/ statuetkę i urządzenie wielofunkcyjne/. Jest to wyróżnienie w konkursie na najbardziej aktywną organizację pozarządową ostatnich dwóch lat.

 • Drodzy Rodzice i Opiekunowie nie jesteście sami.

  Jeśli Wasze dziecko jest niepełnosprawne

  a Wy spotykacie się z wieloma trudnościami,

  niepokoją was problemy dnia codziennego

  zapraszamy do korzystania z naszej pomocy.  Punkt konsultacyjno- doradczy Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób

  z Niepełnosprawnością ,, Korczak i My’’ działający
  przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J.Korczaka w Radomiu

  ul. Al. J. Grzecznarowskiego 15

  prowadzi:

  konsultacje i porady zakresie:

  • wskazania ulg i uprawnień, pr
 • Zarząd  i Członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością

  ,, Korczak i My''

  składają

  SERDECZNE PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM LUDZIOM WIELKIEGO SERCA, którzy przyczynili się do organizacji Koncertu Charytatywnego ,,35 m2 nieba'',

  Dziękujemy za objęcie Patronatem Honorowym KONCERTU P. RADOSŁAWOWI WITKOWSKIEMU-Prezydentowi Miasta Radomia

  P. HUBERTOWI CZUBAJOWI -Wójtowi Gminy Głowaczów.

  Serdeczne podziękowania kierujemy  w stronę wykonawców, którzy całkowicie bezinteresownie uświetnili wieczór swoim występem. A byli to :

 • ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

   W dniach 30 listopada  -1 grudnia  2018 członkowie i wolontariusze   Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością ,, Korczak i My'' na mocy  porozumienia  z Radomskim Bankiem Żywności włączyli  się  ogólnopolską  akcję Świątecznej  Zbiórki  Żywności.  Żeby pomóc wystarczyło do swoich zakupów dorzucić choćby jeden produkt i przekazać go do kosza . Po raz kolejny klienci marketu LIDL przy ul.1905 Roku udowodnili, że chętnie dzielą się z potrzebującymi. Wolontariusze Stowarzyszenia to rodzice dzieci z niepełnosprawnością , to nauczyciele i uczniowie Ośrodka Szkolno- wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu oraz  uczniowie szkół masowych . Zebrane podczas akcji produkty trafiły  w postaci paczek do najbardziej potrzebujących. Dziękujemy za pomoc wszystkim Wolontariuszom, bezinteresowną współpracę partnerską i  wspaniałe serce darczyńców.

 • GALA INTEGRACJI

  Gala Integracji to największe święto osób z niepełnosprawnością w Polsce. Udział w 23 Gali Integracji w Warszawie był zaszczytem dla członków  i wolontariuszy Stowarzyszenia, okazją do spotkania znanych osób zaangażowanych w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 • PROJEKT " A TO POLSKA WŁAŚNIE"

  Realizacja projektu z zakresu edukacji patriotyczno-regionalnej

  pt. „A to Polska właśnie...”.

        Projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości i ma na celu kształtowanie patriotycznych postaw naszych podopiecznych, a także integrację placówek oświatowych z terenu całej Polski. Uczestnikami projektu są uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza        Korczaka  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i wolontariusze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób  z Niepełnosprawnością „Korczak i My”. Projekt zakłada min.wysłanie 100 kartek do placówek specjalnych, pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 • WYRÓŻNIENIE DLA STOWARZYSZENIA

  Spartakiada Korczakowska  ,,Sportowy zawrót głowy'' zyskała uznanie jako innowacyjny projekt w Biuletynie Innowacyjnych  Inicjatyw Pozarządowych w Subregionie Radomskim w ramach projektu MOBILNE CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

  Dziękujemy Realizatorom Biuletynu za wyróżnienie i kolejną inspirację do rozwoju.

 • WARSZTATY SZKOLENIOWE "PRZYSZŁOŚĆ BEZ OBAW"

  REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO

   Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby. Warsztaty szkoleniowe ,, Przyszłość bez obaw'' /20.08.2018 - 30.11.2018/

  Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

 • WYPOCZYNEK LETNI /JAROSŁAWIEC 20.07.2018 - 02.08.2018/

  REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO

  Wspieranie realizacji programów profilaktyczno- terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech'' pt: ,,SPEŁNIĆ MARZENIE '' 11.06.2018  - 10.08.2018

  Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

 • W dniach 7,8,9 czerwca 2018 obchodziliśmy  XV Radomskie Dni Godności.  W czwartek odbył się marsz od kościoła Farnego  do  Urzędu Miejskiego, w którym  wzięło udział  ponad 100 osób : dzieci niepełnosprawne z radomskich szkół i placówek, osoby dorosłe  i przedstawiciele  różnych instytucji.  

  XV RADOMSKIE DNI GODNOŚCI 2018 - Obrazek 1 XV RADOMSKIE DNI GODNOŚCI 2018 - Obrazek 2

  Gospodarzem tegorocznych Radomskich Dni Godności był Specjalny Ośrodka Szkolno - Wychowawczy  imienia Janusza Korczaka w Radomiu, któremu Prezydent Radomia przekazał symboliczne klucze do miasta. W partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno -Wychowawczym  imprezę  wspierali wolontariusze i członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością „Korczak i My”.Radomskie Dni Godności to święto osób niepełnosprawnych, które chcą pokazać, że wiele potrafią i wiele mogą.  Dlatego na estradzie odbyły się występy artystyczne osób niepełnosprawnych z różnych placówek w Radomiu, a  na placu Corazziego odbył się kiermasz, na którym można było zakupić wytwory osób niepełnosprawnych. Prezydent Radomia wręczył specjalne podziękowania  za wysiłek  włożony  w coroczne przygotowywanie Dni Godności  z okazji XV- lecia tej imprezy.  Podziękowania  odebrały  Dyr. Ośrodka Beata Nawrot i Prezes Stowarzyszenia Anna Pisarska.

 • SPARTAKIADA KORCZAKOWSKA  2018

  W dniu 22 maja 2018 r. odbyła się czwarta już Spartakiada Korczakowska pod hasłem „ Sportowy zawrót głowy”. Przygotowano 9 głównych konkurencji sportowych oraz wiele innych konkurencji sprawnościowych i atrakcji. Była też fotobudka, ścianka wspinaczkowa, strzały do celu, kule wodne. Był grill, lody i wata cukrowa. Cieszy nas to, że z roku na rok jest coraz więcej uczestników, a nasza idea popularyzacji sportu i zdrowej rywalizacji wśród młodzieży szkół masowych i specjalnych znajduje uznanie. Uśmiechy uczestników Spartakiady; tych wygranych i tych, którym nie udało się zdobyć punktowanego miejsca, świadczyły, że impreza była udana. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział i zapraszamy w przyszłym 2019 r. na V Spartakiadę Korczakowską.

 • Realizacja zadania publicznego

  WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

   

  Spartakiada Korczakowska - ,, Sportowy zawrót głowy''

  16.04.2018- 22.06.2018

  Projekt współfinansowany przez Gminę Miasta Radomia.

 • Młodzież wyjeżdzająca na Żagle, poraz kolejny stanęła na wysokości zadania. Mimo pięknej pogody stawili się wszyscy uczestnicy zbiórki.

  Zbiórka w Auchan - Obrazek 1 Zbiórka w Auchan - Obrazek 2 Zbiórka w Auchan - Obrazek 3

  Zbieraliśmy od godziny 14  do 18. Dziękujemy także rodzicom którzy dowieźli swoje pociechy. A dla uczestników Gratulacje za wytrwałość !!

 • Zbiórka publiczna ""SZKOŁA POD ŻAGLAMI"

   

   


  Uprzejmie informujemy, że zbiórka ""SZKOŁA POD ŻAGLAMI" dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie." otrzymała numer "2018/1331/OR". Dane zawarte w zgłoszeniu zostały zamieszczone na portalu zbiórek publicznych"LINK do indywidualnej zbiórki".

 •        W dniach 16-17 marca 2018 członkowie i wolontariusze  Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością ,, Korczak i My'' na mocy  porozumienia  z Radomskim Bankiem Żywności włączyli  się  ogólnopolską  akcję Wielkanocnej  świątecznej  zbiórki  żywności.  

   Wielkanocna świąteczna zbiórka żywności - Obrazek 1 Wielkanocna świąteczna zbiórka żywności - Obrazek 2 Wielkanocna świąteczna zbiórka żywności - Obrazek 3

  Żeby pomóc wystarczyło do swoich zakupów dorzucić choćby jeden produkt i przekazać go do kosza  wolontariuszom. W akcję zaangażowało się ok.30 wolontariuszy  Stowarzyszenia.  Po raz kolejny klienci marketu LIDL przy ul.1905 Roku udowodnili, że chętnie dzielą się z potrzebującymi. Z roku na rok obserwujemy rosnące zainteresowanie zbiórką i zawsze możemy mówić o sukcesie akcji. Wolontariusze Stowarzyszenia to rodzice dzieci z niepełnosprawnością , to nauczyciele i uczniowie Ośrodka Szkolno- wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu. Bezinteresowne  zaangażowanie  w akcję  Wolontariuszy  w Wielkanocną zbiórkę  żywności  pozwoliło aby zebrane produkty trafiły  do najbardziej potrzebujących. Dziękujemy za pomoc wszystkim Wolontariuszom, bezinteresowną współpracę partnerską i  wspaniałe serce darczyńców. Wszystkim darczyńcom, wolontariuszom, oraz placówce handlowej składamy serdeczne podziękowania. Niech radość i uśmiech obdarowanych będzie naszym darem ,,Serca dla Serca''.

 • XVII Rajd po Ziemi Radomskiej

  20-21 października 2017

   

       Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła nam podczas wędrówki z Jastrzębia do Szydłowca. Wraz z opiekunkami: panią Anią Kozą i p.Justyną Wulkiewicz przebyłyśmy trasę „XVII Rajdu po Ziemi Radomskiej”.

   

   XVII Rajd po Ziemi Radomskiej - Obrazek 1 XVII Rajd po Ziemi Radomskiej - Obrazek 2XVII Rajd po Ziemi Radomskiej - Obrazek 3

  Po dotarciu do schroniska młodzieżowego w Szydłowcu wzięłyśmy udział w konkursach: piosenki turystycznej, z wiedzy o PTSM i o trasie oraz promującym zdrowy styl życia. W tym ostatnim zajęłyśmy II miejsce. Wieczorem szalałyśmy na rajdowej dyskotece, którą same „rozkręcałyśmy”. Rano trudno nas było dobudzić…

 • Podziel się dobrym posiłkiem

  W dniach 29-30.09.2017r. uczestnicy projektu

  Warsztaty szkoleniowe dla wolontariuszy ,,Mobilni na co dzień'' współfinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego uczestniczyli w  zbiórce żywności ,, Podziel się dobrym posiłkiem'' w markecie ALDI przy ulicy Mireckiego.

  Projekt realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością ,, Korczak i My''.   Była  to akcja ogólnopolska w porozumieniu z Radomskim Bankiem Żywności. Udział w akcji był dobrowolny i miał  charakter  woluntarystyczny ale też umożliwił  pozyskanie produktów dla osób najbardziej potrzebujących. Celem tej akcji było także pokazanie działań woluntarystycznych osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym i ponadlokalnym.

 • REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - Obrazek 1

  Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

 • REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - Obrazek 1

  Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

  ,,Świat w innych barwach''

  15.07.2017- 15.11.2017

 • ,,Wymarzone wakacje''

  W okresie od 1 lipca 2017 roku do 14 lipca2017 roku w miejscowości Murzasichle odbyła się kolonia organizowana przez Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością  „Korczak i My” z Radomia. 

  ,,Wymarzone wakacje'' - Obrazek 1 ,,Wymarzone wakacje'' - Obrazek 2

  Wypoczynek letni zorganizowano dla  48 uczestników pośród których były dzieci i młodzież zarówno ze stwierdzoną niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz w normie intelektualnej. Przedział grup wiekowych uczestników wynosił  od 8 do 24 roku życia.   

  Wypoczynek  realizowany był w ramach z zadania publicznego:  „Wspieranie realizacji programów profilaktyczno- terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn: „Na wakacje po uśmiech'' pt: ,,Wymarzone wakacje''.

 • 160 uczestników wyruszyło w upalny dzień 30 maja na szlak VI Rajdu Korczakowskiego-Integracyjnego. Turyści z trzech tras: pieszej, rowerowej i „wózkowej” spotkali się nad zalewem w Siczkach.

  VI Rajd Korczakowski - Obrazek 1 VI Rajd Korczakowski - Obrazek 2 VI Rajd Korczakowski - Obrazek 3

  Ochłodzeni lodami i posileni pysznym bigosem młodzi wędrowcy czynnie brali udział w pokazie ratownictwa wodnego przygotowanego przez p. Szymona i p. Anię ze Środowiskowo-Lekarskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po licznych zabawach i konkursach były nagrody i dyplomy. Swoją obecnością zaszczycił nas pan wójt gminy Jedlnia Letnisko-Piotr Leśnowolski oraz kierownik Biura Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego- p. Mirosław Paluch. Nasz rajd został wsparty przez Gminę Miasta Radomia.

 • 23 maja 2017r. na stadionie MOSiR odbyła się  III Spartakiada Korczakowska „Sportowy zawrót głowy”. Imprezę rozpoczął kolorowy korowód prowadzony przez Orkiestrę Grandioso ulicami miasta.

  III Spartakiada Korczakowska „Sportowy zawrót głowy” - Obrazek 1 III Spartakiada Korczakowska „Sportowy zawrót głowy” - Obrazek 2 III Spartakiada Korczakowska „Sportowy zawrót głowy” - Obrazek 3

  Uczestnicy o godz. 9.40 dotarli na płytę stadionu. Spartakiadę otworzyła Dyrektor Ośrodka  p. Beata Nawrot. Towarzyszyli jej szacowni goście - p.  wiceprezydent Konrad Frysztag, p. inspektor Anna Michalska, prezes Szkolnego Związku Sportowego w Radomiu p. Jarosław  Ludwiński oraz przyjaciel Spartakiady p. Arkadiusz Skonieczny. Tegoroczni uczestnicy imprezy wzięli udział w 9 konkurencjach; bieg na 400m, bieg na 50m, rzut piłką lekarską, trójskok, martwy ciąg, tor przeszkód, rzuty na bramkę, rzuty woreczkami oraz boccia. W konkurencji  grupowej I miejsce zdobył SOS-W z Huty, II miejsce PG ze Swierży Górnych a III PG z Przytyka. Gratulujemy!!! Uczestnicy Spartakiady Korczakowskiej mieli  okazję doświadczyć prawdziwej sportowej walki i wspaniałej zabawy. Widać było radość dzieci i młodzieży, wolę walki, chęć odniesienia zwycięstwa, mimo niepełnosprawności, a przede wszystkim  pokazanie ukrytych talentów.      

 • Akcją wielkanocnej Zbiórki Żywności jak co roku koordynuje na terenie Radomia i powiatu Radomski Bank Żywności.  W tym roku nasze Stowarzyszenie nawiązało porozumienie z Bankiem i włączyło się w tak znaczącą ogólnopolską  akcję.

  Wielkanocna zbiórka żywności - Obrazek 1 Wielkanocna zbiórka żywności - Obrazek 2

  Żeby pomóc wystarczyło do swoich zakupów dorzucić choćby jeden produkt i przekazać go wolontariuszom. Członkowie Stowarzyszenia i Wolontariusze - nauczyciele i uczniowie Ośrodka Szkolno- wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu aktywnie uczestniczyli w świątecznej zbiórce żywności w markecie Lidl  przy ulicy  1905 roku. Zebrane produkty trafiły  do najbardziej potrzebujących rodzin. Dziękujemy za pomoc wszystkim Wolontariuszom, bezinteresowną współpracę partnerską i  wspaniałe serce darczyńców.

 • W dniach 30-31.03.2017r. odbył się kiermasz wielkanocny w Urzędzie Miasta Radomia, uczestnikami byli członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia ,,Korczak i My''. 

  Kiermasz w Urzędzie Miasta Radomia - Obrazek 1 Kiermasz w Urzędzie Miasta Radomia - Obrazek 2

  Emocje przedświąteczne towarzyszyły wszystkim długo wcześniej, od początku marca zajęcia artystyczne przybrały charakter regionalny; symboliczne ozdoby wielkanocne typu: baranki, kurczaczki, pisanki i kraszanki cieszyły naszych podopiecznych dumą rzemieślniczego kunsztu. Członkinie Stowarzyszenia :mgr Beata Grabowska, mgr Beata Wolnowska udzielały korekt i wspierały zaangażowanie i pomysłowość twórczą swoim doświadczeniem i wieloletnią praktyką. Na kiermaszu w Urzędzie Miasta nie zabrakło tradycyjnych bab i lukrowanych ciasteczek wypiekanych także przez członkinie  Stowarzyszenia mgr Małgorzatę Mizerę i mgr Agatę Kutyłę. 

 • Członkowie Stowarzyszenia i nauczyciele Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. J. Korczaka w Radomiu 23 marca 2017 roku zorganizowali dla Wolontariuszy Stowarzyszenia  i  uczniów szkół Ośrodka wycieczkę do Warszawy.

   Wycieczka do Warszawy - Obrazek 1 Wycieczka do Warszawy - Obrazek 2

  Harmonogram  wycieczki   obejmował  zwiedzanie  Grobu  i Muzeum  Bł. księdza Jerzego Popiełuszki . Zwiedzanie  Świątyni Opatrzności  w Wilanowie. Zwiedzanie  Ogrodu  i Pałacu  wilanowskiego. Program wycieczki był bardzo atrakcyjny, nie było czasu na nudę.  Pomimo tak krótkiego czasu mogliśmy zobaczyć  wiele ciekawych miejsc w naszej stolicy -  Warszawie.  A wszystko to  za sprawą chłodnej ale sprzyjającej pogody, dobrej atmosfery na wycieczce, radosnej młodzieży i  wspaniałych opiekunów. Wycieczka zapoczątkowała dobrą współpracę partnerską Stowarzyszenia z Ośrodkiem.

 • "Odlotowe Szkolenie" WOŚP - Echo Dnia

  Radomskie lotnisko drugi rok z rzędu gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Tym pasażerowie uczyli się między innymi, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.

  "Odlotowe Szkolenie" WOŚP - Echo Dnia - Obrazek 1 "Odlotowe Szkolenie" WOŚP - Echo Dnia - Obrazek 2 "Odlotowe Szkolenie" WOŚP - Echo Dnia - Obrazek 3

 • ODLOTOWE SZKOLENIE- WOŚP

  15 stycznia 2017 r. Port Lotniczy „RADOM” S.A. wspólnie z partnerami organizuje „ODLOTOWE SZKOLENIE” z udzielania pierwszej pomocy na terenie terminalu lotniska. Dzięki współorganizatorom, nie będzie to jednak zwykłe szkolenie.

  ORGANIZATORZY:

  ODLOTOWE SZKOLENIE- WOŚP - Obrazek 1 ODLOTOWE SZKOLENIE- WOŚP - Obrazek 2 ODLOTOWE SZKOLENIE- WOŚP - Obrazek 3

  Dla uczestników przygotowanych będzie wiele atrakcji, jednak jakie – do końca pozostanie to niespodzianką! Z pewnością jeszcze nikt w takim szkoleniu nie brał udziału!

  Aby otrzymać bilet na udział w szkoleniu należy przyjść na plac Jagielloński 15 stycznia rano, odnaleźć oznaczony autobus i wrzucić do puszki WOŚP minimum 5,00 złotych. Autobus zawiezie uczestników na lotnisko a po szkoleniu odwiezie wszystkich na plac Jagielloński.
  Z placu na lotnisko odbędą się dwa kursy autobusów według poniższego rozkładu:

 • Wielka Gala Integracji to największe święto osób niepełnosprawnych w Polsce, organizowane z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych podsumowujące roczne działania Integracji na rzecz osób z niepełnosprawnością.

  Wielka Gala Integracji to największe święto osób niepełnosprawnych w Polsce - Obrazek 1 Wielka Gala Integracji to największe święto osób niepełnosprawnych w Polsce - Obrazek 2

  W tym roku po raz pierwszy członkowie naszego Stowarzyszenia wraz z opiekunami mieli okazję uczestniczyć w Gali Integracji, która pod hasłem "Sprawni w pracy" odbyła się w sobotę 19 listopada 2016 roku w Arenie Ursynów w Warszawie. Galę Integracji prowadzili Paulina Chylewska i Tomasz Wolny. Uświetnili ją swoim występem Zespół Video i Piotr Kupicha z  zespołem Feel.

Galeria zdjęć

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Cele Stowarzyszenia

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością „Korczak i My” ma na celu wspieranie dzieci i osób z niepełnosprawnością znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie działań wychowawczych, oświatowych, kulturalnych, dobroczynnych, zapobiegających wykluczeniu społecznemu i zawodowemu tych osób.

liczba odwiedzin: 33560
Piątek 10.04.2020

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Galeria zdjęć

DANE KONTAKTOWE

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością
,,Korczak i My''  tel: 533 990 480    e-mail: korczakimy@wp.pl

KRS: 0000643408     REGON: 365709603      NIP: 9482608169

Radom 26-600   Al. Józefa Grzecznarowskiego 15

BANK  PEKAO  SA II O. W RADOMIU

numer konta 22 1240 3259 1111 0010 7124 4595

Data powstania Stowarzyszenia 25.10.2016

Galeria zdjęć