NABÓR UCZESTNIKÓW

NA KOLONIĘ OD 16- 29 SIERPNIA 2021

STOWARZYSZENIE REALIZUJE

Dodatkowe zadanie na rzecz najbardziej potrzebujących 
w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 Podprogram 2017

Wyróżnienia:

Wyróżnienie konkursu Radom Obywatelski

Podczas uroczystej gali w Resursie Obywatelskiej zostały przyznane tytuły w kategorii „Dobre Praktyki” „Dobroczyńcy Roku” i „Darczyńcy Roku”. Rozstrzygnięto też konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom” i „Miejsce Przyjazne Osobom z Niepełnosprawnością”.

 

Kapituła  i Prezydent Miasta Radomia przyznała Wyróżnienie w kategorii ,,Dobre Praktyki”  dla  Stowarzyszenia  na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością „Korczak i My”.

Dyplom uznania  nominowanej do  tytułu ,, Dobroczyńcy Roku 2017’’ otrzymała 

Prezes Stowarzyszenia Anna Pisarska.

 

 

Wyróznienie  Prezydenta Miasta Radomia w konkursie pn. " Radom Obywatelski" . Urządzenie wielofunkcyjne.

    

Mapa Google

12 grudnia 2019 roku Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością ,,Korczak i My'' otrzymało nagrodę główną w konkursie ,, Aktywne NGO''. Podczas Gali Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Domu Kultury w Przysusze zorganizowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,, Razem dla Radomki'' członkinie Zarządu Stowarzyszenia odebrały nagrodę główną/ statuetkę i urządzenie wielofunkcyjne/. Jest to wyróżnienie w konkursie na najbardziej aktywną organizację pozarządową ostatnich dwóch lat.

 • Członkowie Stowarzyszenia na rzacz osób z niepełnosprawnością "Korczak i My" przy SOSW im. Janusza Korczaka w Radomiu ul. Grzecznarowskiego 15, zorganizowali świąteczne upominki w postaci słodkich wypieków dla pensonariuszy oraz personelu Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Pionkach. Przygotowano ponad 120 zapakowanych pieknie upominków. W przygotowaniuupominków wzięli udział uczniowie naszego Ośrodka.

 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

  Wspieranie inicjatyw promujących szkolnictwo zawodowe

  pt :,,Umiejętności zawodowe kluczem do sukcesu''

  Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

  Termin realizacji zadania publicznego od 2021-08-16 do 2021-11-30

 • REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO

  Wspieranie realizacji programów profilaktyczno- terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech'' pt: ,, W tańcu bez uzależnień ''.

  Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

  MURZASICHLE 16 - 29 sierpnia 2021

 • Zakończyła się dobudowa pomieszczeń mieszkalnych u państwa Lisiewskich z Cecylówki Głowaczowskiej. 35 m² tyle wyniosła dobudowana przestrzeń, w której znajduje się m.in. łazienka z bieżącą wodą.

 • 06.05.2021

  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi działania naszego punktu konsultacyjnego tutaj>>>

 • Celem tej zbiórki jest "zbiórka do puszek" na zakup wózka elektrycznego oraz podnośnika do samochodu dla dwóch uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną w kilku sklepach branży piekarniczo - spożywczej na terenie miasta Radomia.

 • Pomoc dla Stowarzyszenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w ramach tarczy antykryzysowej w kwocie 1224.55zl, którą wykorzystaliśmy na zakup świątecznych paczek bożonarodzeniowych w 2020 roku dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im.J.Korczaka w Radomiu z rodzin zagrożonych ubóstwem.

 • WARSZTATY SZKOLENIOWE "PRZYSZŁOŚĆ BEZ OBAW"

  REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO

   Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby. Warsztaty szkoleniowe ,, Przyszłość bez obaw'' /20.08.2018 - 30.11.2018/

  Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

 • W grudniu 2020 roku odbyła się akcja podczas której przekazano świąteczne słodkości dla Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Radomskiego Oddziału Powiatowego w Radomiu.

 • Zarząd  i Członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością

  ,, Korczak i My''

  składają

  SERDECZNE PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM LUDZIOM WIELKIEGO SERCA, którzy przyczynili się do organizacji Koncertu Charytatywnego ,,35 m2 nieba'',

  Dziękujemy za objęcie Patronatem Honorowym KONCERTU P. RADOSŁAWOWI WITKOWSKIEMU-Prezydentowi Miasta Radomia

  P. HUBERTOWI CZUBAJOWI -Wójtowi Gminy Głowaczów.

  Serdeczne podziękowania kierujemy  w stronę wykonawców, którzy całkowicie bezinteresownie uświetnili wieczór swoim występem. A byli to :

 • ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

   W dniach 30 listopada  -1 grudnia  2018 członkowie i wolontariusze   Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością ,, Korczak i My'' na mocy  porozumienia  z Radomskim Bankiem Żywności włączyli  się  ogólnopolską  akcję Świątecznej  Zbiórki  Żywności.  Żeby pomóc wystarczyło do swoich zakupów dorzucić choćby jeden produkt i przekazać go do kosza . Po raz kolejny klienci marketu LIDL przy ul.1905 Roku udowodnili, że chętnie dzielą się z potrzebującymi. Wolontariusze Stowarzyszenia to rodzice dzieci z niepełnosprawnością , to nauczyciele i uczniowie Ośrodka Szkolno- wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu oraz  uczniowie szkół masowych . Zebrane podczas akcji produkty trafiły  w postaci paczek do najbardziej potrzebujących. Dziękujemy za pomoc wszystkim Wolontariuszom, bezinteresowną współpracę partnerską i  wspaniałe serce darczyńców.

 • GALA INTEGRACJI

  Gala Integracji to największe święto osób z niepełnosprawnością w Polsce. Udział w 23 Gali Integracji w Warszawie był zaszczytem dla członków  i wolontariuszy Stowarzyszenia, okazją do spotkania znanych osób zaangażowanych w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 • PROJEKT " A TO POLSKA WŁAŚNIE"

  Realizacja projektu z zakresu edukacji patriotyczno-regionalnej

  pt. „A to Polska właśnie...”.

        Projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości i ma na celu kształtowanie patriotycznych postaw naszych podopiecznych, a także integrację placówek oświatowych z terenu całej Polski. Uczestnikami projektu są uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza        Korczaka  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i wolontariusze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób  z Niepełnosprawnością „Korczak i My”. Projekt zakłada min.wysłanie 100 kartek do placówek specjalnych, pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 • WYRÓŻNIENIE DLA STOWARZYSZENIA

  Spartakiada Korczakowska  ,,Sportowy zawrót głowy'' zyskała uznanie jako innowacyjny projekt w Biuletynie Innowacyjnych  Inicjatyw Pozarządowych w Subregionie Radomskim w ramach projektu MOBILNE CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

  Dziękujemy Realizatorom Biuletynu za wyróżnienie i kolejną inspirację do rozwoju.

 • WYPOCZYNEK LETNI /JAROSŁAWIEC 20.07.2018 - 02.08.2018/

  REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO

  Wspieranie realizacji programów profilaktyczno- terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech'' pt: ,,SPEŁNIĆ MARZENIE '' 11.06.2018  - 10.08.2018

  Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

 • W dniach 7,8,9 czerwca 2018 obchodziliśmy  XV Radomskie Dni Godności.  W czwartek odbył się marsz od kościoła Farnego  do  Urzędu Miejskiego, w którym  wzięło udział  ponad 100 osób : dzieci niepełnosprawne z radomskich szkół i placówek, osoby dorosłe  i przedstawiciele  różnych instytucji.  

   

  Gospodarzem tegorocznych Radomskich Dni Godności był Specjalny Ośrodka Szkolno - Wychowawczy  imienia Janusza Korczaka w Radomiu, któremu Prezydent Radomia przekazał symboliczne klucze do miasta. W partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno -Wychowawczym  imprezę  wspierali wolontariusze i członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością „Korczak i My”.Radomskie Dni Godności to święto osób niepełnosprawnych, które chcą pokazać, że wiele potrafią i wiele mogą.  Dlatego na estradzie odbyły się występy artystyczne osób niepełnosprawnych z różnych placówek w Radomiu, a  na placu Corazziego odbył się kiermasz, na którym można było zakupić wytwory osób niepełnosprawnych. Prezydent Radomia wręczył specjalne podziękowania  za wysiłek  włożony  w coroczne przygotowywanie Dni Godności  z okazji XV- lecia tej imprezy.  Podziękowania  odebrały  Dyr. Ośrodka Beata Nawrot i Prezes Stowarzyszenia Anna Pisarska.

 • SPARTAKIADA KORCZAKOWSKA  2018

  W dniu 22 maja 2018 r. odbyła się czwarta już Spartakiada Korczakowska pod hasłem „ Sportowy zawrót głowy”. Przygotowano 9 głównych konkurencji sportowych oraz wiele innych konkurencji sprawnościowych i atrakcji. Była też fotobudka, ścianka wspinaczkowa, strzały do celu, kule wodne. Był grill, lody i wata cukrowa. Cieszy nas to, że z roku na rok jest coraz więcej uczestników, a nasza idea popularyzacji sportu i zdrowej rywalizacji wśród młodzieży szkół masowych i specjalnych znajduje uznanie. Uśmiechy uczestników Spartakiady; tych wygranych i tych, którym nie udało się zdobyć punktowanego miejsca, świadczyły, że impreza była udana. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział i zapraszamy w przyszłym 2019 r. na V Spartakiadę Korczakowską.

 • Realizacja zadania publicznego

  WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

   

  Spartakiada Korczakowska - ,, Sportowy zawrót głowy''

  16.04.2018- 22.06.2018

  Projekt współfinansowany przez Gminę Miasta Radomia.

 • Młodzież wyjeżdzająca na Żagle, poraz kolejny stanęła na wysokości zadania. Mimo pięknej pogody stawili się wszyscy uczestnicy zbiórki.

    

  Zbieraliśmy od godziny 14  do 18. Dziękujemy także rodzicom którzy dowieźli swoje pociechy. A dla uczestników Gratulacje za wytrwałość !!

 • Zbiórka publiczna ""SZKOŁA POD ŻAGLAMI"

   

   


  Uprzejmie informujemy, że zbiórka ""SZKOŁA POD ŻAGLAMI" dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie." otrzymała numer "2018/1331/OR". Dane zawarte w zgłoszeniu zostały zamieszczone na portalu zbiórek publicznych"LINK do indywidualnej zbiórki".

 •        W dniach 16-17 marca 2018 członkowie i wolontariusze  Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością ,, Korczak i My'' na mocy  porozumienia  z Radomskim Bankiem Żywności włączyli  się  ogólnopolską  akcję Wielkanocnej  świątecznej  zbiórki  żywności.  

     

  Żeby pomóc wystarczyło do swoich zakupów dorzucić choćby jeden produkt i przekazać go do kosza  wolontariuszom. W akcję zaangażowało się ok.30 wolontariuszy  Stowarzyszenia.  Po raz kolejny klienci marketu LIDL przy ul.1905 Roku udowodnili, że chętnie dzielą się z potrzebującymi. Z roku na rok obserwujemy rosnące zainteresowanie zbiórką i zawsze możemy mówić o sukcesie akcji. Wolontariusze Stowarzyszenia to rodzice dzieci z niepełnosprawnością , to nauczyciele i uczniowie Ośrodka Szkolno- wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu. Bezinteresowne  zaangażowanie  w akcję  Wolontariuszy  w Wielkanocną zbiórkę  żywności  pozwoliło aby zebrane produkty trafiły  do najbardziej potrzebujących. Dziękujemy za pomoc wszystkim Wolontariuszom, bezinteresowną współpracę partnerską i  wspaniałe serce darczyńców. Wszystkim darczyńcom, wolontariuszom, oraz placówce handlowej składamy serdeczne podziękowania. Niech radość i uśmiech obdarowanych będzie naszym darem ,,Serca dla Serca''.

 • XVII Rajd po Ziemi Radomskiej

  20-21 października 2017

   

       Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła nam podczas wędrówki z Jastrzębia do Szydłowca. Wraz z opiekunkami: panią Anią Kozą i p.Justyną Wulkiewicz przebyłyśmy trasę „XVII Rajdu po Ziemi Radomskiej”.

   

    

  Po dotarciu do schroniska młodzieżowego w Szydłowcu wzięłyśmy udział w konkursach: piosenki turystycznej, z wiedzy o PTSM i o trasie oraz promującym zdrowy styl życia. W tym ostatnim zajęłyśmy II miejsce. Wieczorem szalałyśmy na rajdowej dyskotece, którą same „rozkręcałyśmy”. Rano trudno nas było dobudzić…

Galeria zdjęć

Brak galerii w albumie

Km

liczba odwiedzin: 51836
Niedziela 23.01.2022

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

Galeria zdjęć

Aktualności

DANE KONTAKTOWE

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością
,,Korczak i My''  tel: 533 990 480    e-mail: korczakimy@wp.pl

KRS: 0000643408     REGON: 365709603      NIP: 9482608169

Radom 26-600   Al. Józefa Grzecznarowskiego 15

BANK  PEKAO  SA II O. W RADOMIU

numer konta 22 1240 3259 1111 0010 7124 4595

Data powstania Stowarzyszenia 25.10.2016

Galeria zdjęć