Dokumenty

BIP

Statut Stowarzysznia Korczak i My

Statut Stowarzyszenia_.doc.

 

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2017 rok

Sprawozdanie finansowe za 2017rok_.doc 1

Sprawozdanie finansowe za 2017rok_.doc 2

Sprawozdanie finansowe za 2017rok_.doc 3

 

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok -. doc

DANE KONTAKTOWE

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością
,,Korczak i My''  tel: 533 990 480    e-mail: korczakimy@wp.pl

KRS: 0000643408     REGON: 365709603      NIP: 9482608169

Radom 26-600   Al. Józefa Grzecznarowskiego 15

BANK  PEKAO  SA II O. W RADOMIU

numer konta 22 1240 3259 1111 0010 7124 4595

Data powstania Stowarzyszenia 25.10.2016

Galeria zdjęć