Zarząd stowarzyszenia

Prezes -                                Anna Pisarska

Wiceprezes-                        Aneta Elżbieta Ćwintal- Wójcicka

Sekretarz -                          Justyna Judyta Wulkiewicz

Skarbnik -                           Małgorzata Elżbieta Mizera

Członek Zarządu -            Anna Ewelina Kulakowska

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący -             Grzegorz Cywka

Członkowie -                      Konrad Paniec

                                           Beata Maria Grabowska

DANE KONTAKTOWE

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością
,,Korczak i My''  tel: 533 990 480    e-mail: korczakimy@wp.pl

KRS: 0000643408     REGON: 365709603      NIP: 9482608169

Radom 26-600   Al. Józefa Grzecznarowskiego 15

BANK  PEKAO  SA II O. W RADOMIU

numer konta 22 1240 3259 1111 0010 7124 4595

Data powstania Stowarzyszenia 25.10.2016

Galeria zdjęć